Belichting van de werkelijkheid
Sociale media vormen vaak het podium voor ijdeltuiterij, trots en hoogmoed. Het komt steeds vaker voor dat jongeren depressieve klachten krijgen na het gebruik van Facebook of andere sociale media, de zogenoemde ‘Facebookdepressie’. Dit komt doordat iedereen een eenzijdig beeld van geluk en blijdschap naar de buitenwereld presenteert. De mooie en perfecte foto’s en verhalen die gepost worden op de sociale media kunnen bij de ontvanger een gevoel van onzekerheid creëren; “Wat doe ik niet goed dat ik dit niet allemaal meemaak?” Hoe zou het zijn als we weer eerlijker met elkaar communiceren, als ons leven niet alleen maar uit hoogtepunten blijkt te bestaan? Zou de oppervlakkigheid verdwijnen en zou onze communicatie meer diepgang krijgen? Waarschijnlijk wel, maar hoe geef je je gevoelens bloot zonder meteen heel expliciet te zijn? Het ‘vanityfilter’ belicht de andere kant van elk verhaal. De fictieve ‘emotocamera’ voelt de emoties en kent daarnaast de context waarin je leeft. De ‘emotocamera’ meet hersengolven, lichaamswarmte en spierspanningen. Het ‘vanityfilter’ voegt een extra laag in kleur en textuur toe aan de oppervlakkige werkelijkheid, niet exact maar voor een goed verstaander niet te missen en geeft daarom een aanknopingspunt om een goed gesprek te beginnen. 
(Kalkpapier, 2018)

Meer:

Back to Top