Ik als ontwerper houd me bezig met het vertalen van ideeën in artistieke uitingen en het vertellen van verhalen waarvan ik denk dat deze verteld moeten worden. Ik vertaal maatschappelijke onderwerpen als (Facebook)depressie, maar ook heb ik me bezig gehouden met complexe communicatie problemen. Hoe kan ik contact maken met de waarnemer? Welk abstractieniveau werkt het best, of vertel ik het verhaal ongefilterd? 
Dit portfolio laat zien hoe ik op een veelzijdige manier werk en hoe ik bezig ben met het toepassen van een gepaste uitwerking. Ik laat zien hoe ik ontwerp en maatschappij verbind en hoe ik de dialoog faciliteer.
Back to Top